Privacy

Deze website wordt beheerd door Tribe Boekingen BV  (hierna: “Tribe”).

Bij bezoek aan deze website kan Tribe gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Tribe jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming  Persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

De informatie die je beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om je te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Tribe aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Tribe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.